D/Bm - Phần C


🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 9: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) (mode mixture)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 10: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) hoặc điệu Xang (RÊ-mi-FA#-LA-xi-RÊ), hoăc chuyển qua Hơi Oán 1 (XI-rê-MI-FA#-xon#-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 11: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) + điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) ; chuyển lên Vị Trí La điệu Xang (La-xi-ĐÔ#-MI-fa#-LA), điệu Xê (XI-đô#-MI-FA#-la-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 12: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (b/Bm; h/Hm): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ hòa âm (La#)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 13: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (~Điệu Xự): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ giai điệu: XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI + Chuyển thể
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 14: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi_Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI) .
✔ Ngũ âm ngoại thường, VT Fa, điệu Xự (RÊ-FA-xon-LA-đô-RÊ), điệu Xê (XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON), Hơi Oán 1 (RÊ-fa-XON-LA-xi-RÊ) _ Hơi Oán 2 (RÊ-fa#-XON-LA-xi-RÊ)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 15: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi, Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI)
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương