Mùa Phụng Vụ » Tuần Thánh » CN Lễ Lá

Thứ Bảy, 21 Tháng Ba, 2020 1.860

Thánh Vịnh 21 - TV Đáp Ca CN Lễ Lá (Xuân Thảo) v1 (hạ cung): Karaoke, Diễn tấu: Sr Thu Thảo|| v2 (nguyên cung): Dt:Anthony

Danh mục: Mùa Phụng Vụ, Tuần Thánh, CN Lễ Lá
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

Thánh Vịnh Đáp Ca CN Lễ Lá A-B-C

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 117 (II) - Xuân Thảo

10/02/2016 89 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 25 Tung Hô Tin Mừng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 25 Nhập Lễ

Regina Caeli

04/05/2015 23 Mùa Phụng Vụ

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi

20/04/2016 14 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 13 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bao Giờ - Thy Yên

01/02/2016 13 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương