Thứ Hai, 06 Tháng Năm, 2019 71

Tiếng Cười Trong Hát Bội và Những Bài Khác

GS Trần Văn Khê nói về nền Văn hóa dân tộc (https://www.youtube.com/watch?v=dgCo8hWQ-mM&list=RDCljpismnyFw&index=6)

GS Trần Văn Khê nói về chữ '' Nhà'' https://www.youtube.com/watch?v=YEjUyJpdNNw&list=RDCljpismnyFw&index=8

Phỏng vấn: GS.TS. Trần Văn Khê nói về bản sắc văn hóa dân tộc trong âm nhạc (1993) https://www.youtube.com/watch?v=u9Wgo1mLIXY&list=RDCljpismnyFw&index=11

GS.TS. Trần Văn Khê phát biểu về độc đáo ca trù và sáng tạo hát thơ (2002) ://www.youtube.com/watch?v=a9oQIi4jh5Q

[CA TRÙ HERITAGE] GS Trần Văn Khê & buổi biểu diễn ra mắt Ca Trù Thăng Long 2011 (phố cổ Hà Nội) https://www.youtube.com/watch?v=hu6KjzlRHw8

Clip khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Video xem nhiều trong năm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương