Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 1.548

Xin Dâng Cha 2 - Phạm Quang

Danh mục: Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 20 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Phạm Quang

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hân Hoan - Hương Vĩnh

23/10/2014 280 Nhập Lễ

Chúa Nhật 25 năm A - Xuân Thảo

04/08/2014 255 Tung Hô Tin Mừng

Ca Nhập Lễ 9 - Phan-xi-cô

28/05/2014 254 Nhập Lễ

Tình Chúa Thương Con - Giang Ân

31/03/2014 235 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Nhật 23 năm A - 24 - 30 năm C - Xuân Thảo

04/08/2014 218 Tung Hô Tin Mừng

Kinh An Bình - Xuân Thảo

10/08/2014 215 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo

04/08/2014 210 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tha Thứ - Mi Trầm

04/08/2014 209 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương