Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, 2019 587

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

24/02/2019 526 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

03/02/2019 172 CN 4 Thường Niên

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 19 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 18 Lễ Đức Mẹ

Chầu Lượt

10/02/2019 17 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

03/06/2018 16 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

15/04/2018 12 CN 3 Phục Sinh

Đêm Diễn Nguyện Thánh Ca

22/12/2017 12 Năm B

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương