CN 10 Thường Niên


Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

10/04/2016

Chúa là sức mạnh đời con

Chúa Nhật 10 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/04/2016

Chúa đã sai tôi đi

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/04/2016

Chúa nói chính giờ đây

Chúa Nhật 6 - 12 - 17 năm B - 10 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Vị ngôn sứ cao cả đã xuất hiện

Chung Nhịp Bước - Mi Trầm [Mi Trầm]

10/04/2016

Chung nhịp bước, bước lên

Con Muốn Làm Nhân Chứng

10/04/2016

Lạy Chúa con muốn làm

Lễ Dâng - Phạm Quang [Phạm Quang]

18/04/2016

Từng giọt mồ hôi tuôn đổ

Lễ Hy Sinh

10/04/2016

Nguyện xin dâng lên

Lời Hằng Sống

18/04/2016

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi

Thánh Vịnh 129 - Vô Danh [Vô Danh]

21/02/2014

Từ vực thẳm con kêu lên Ngài.

Thánh Vịnh 129** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa vẫn luôn, vẫn luôn một niềm từ ái.(ĐK1 Chung Mùa Chay)
TV 129, ĐK1 có thể dùng chung cho Mùa Chay.

Thánh Vịnh 29 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.

Thánh Vịnh 49

20/04/2016

Ai đi đường ngay thẳng

Thánh Vịnh 49 - Phan Sinh [Phan Sinh]

20/04/2016

Ai sống đời, sống đời hoàn hảo

Xin Đến Với Con - Mi Trầm [Mi Trầm]

10/04/2016

Khi trái tim khô gầy xin

Xin Tiến Dâng - Nguyễn Vũ [Thiên Linh]

18/04/2016

Xin tiến dâng Gia-vê
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 204 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 176 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Đỗ Vi Hạ

10/02/2016 141 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ

25/03/2016 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 60 CN2

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An

10/02/2016 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

28/03/2019 35 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương