CN 13 Thường Niên


Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

20/04/2016

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên

Chúa Nhật 13 - 30 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

Đức Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng ta

Chúa Nhật 13 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Anh em là giống nòi được tuyển chọn

Chúa Nhật 13 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Lạy Chúa cúi xin Ngài

Có Bao GIờ - Nam Hoa [Nam Hoa]

20/04/2016

Có bao giờ con thấy Chúa

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016

Tuổi trẻ chúng con

Đời Tôi - Nam Hoa [Nam Hoa]

20/04/2016

Đời tôi là một chuyến đi

Hãy Hát Xướng Lên - Hoàng Đức [Hoàng Đức]

20/04/2016

Hãy hát xướng lên tình yêu của Chúa

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi [Văn Chi]

20/04/2016

Đời con có nghĩa gì đâu

Hy Vọng Vào Ngài - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

27/05/2015

Con luôn đặt hy vọng vào Chúa

Thánh Vịnh 15 Năm C - Thánh Phan-xi-cô - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Phần gia nghiệp của con chính là Chúa

Thánh Vịnh 29 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.

Thánh Vịnh 88 (1) A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Đời đời con ca tụng

Vỗ Tay Hát Mừng - Lan Trinh [Lan Trinh]

20/04/2016

Vỗ tay đi nào vỗ tay ngàn muôn dân hỡi
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 76 Nhập Lễ

Từ Rất Xa Khơi - Đỗ Vi Hạ

18/04/2016 26 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 20 Nhập Lễ

Chung Nhịp Bước - Mi Trầm

10/04/2016 19 Nhập Lễ

Lời Hằng Sống

18/04/2016 17 CN10

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 17 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Con Sẽ Hân Hoan - Kim Long

18/04/2016 14 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 14 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương