Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, 02/02


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 180 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 8 - Kim Long

25/03/2016 125 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 118 Dâng Lễ

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 81 Dâng Lễ

Tình Cha - Trần Mừng

28/08/2014 48 Dâng Lễ

Bài Ca Trên Núi - Nguyễn Duy

28/10/2014 36 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 23 - Minh Tâm

28/10/2014 29 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương