Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên


CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

18/11/2019

Cantate Domino canticum novum (Nào dâng lên Chúa muôn loài một bài ca mới)
Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Suy Tôn Thánh Giá - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/08/2014

Muôn lạy Chúa Giê-su Ki-tô

Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

22/08/2017

Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người

Thánh Vịnh 109 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2016

Muôn đời muôn thuở, con sẽ là Thượng Tế

Thánh Vịnh 77(4) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/08/2014

Này dân Chúa hỡi

Thánh Vịnh 8 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/03/2016

Lạy Đức Chúa, Đức Chua là Chúa chúng con

Tình Cha - Trần Mừng [Trần Mừng]

28/08/2014

Tình Cha êm ái thay ngọt ngào thay
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 201 Nhập Lễ

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 57 Dâng Lễ

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 54 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo

28/10/2014 52 Tung Hô Tin Mừng

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Nuôi Dân Người - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Nhập Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen - Chúa đã làm 2

28/08/2014 43 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 43 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương