Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chủ Nhật, 03 Tháng Sáu, 2018 307

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 124 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 78 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 76 Dâng Lễ

Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh

24/10/2014 67 Nhập Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 65 Nhập Lễ

Trời Cao - Duy Tân

23/10/2014 59 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy

23/10/2014 56 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 51 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương