Thánh Vịnh - Đáp Ca


Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Chúa đã làm, đã làm

Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

31/05/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Linh Mục - Thánh Hiến, Năm A

Chúa, Chúa là Đấng chăn dắt tôi

Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 18 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 23 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 23 Thường Niên

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 3 PS - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Phục Sinh

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 4 Mùa Vọng

Tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa

Đây Là Dòng Dõi - Minh Tâm [Minh Tâm]

28/10/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A

Đây là dòng dõi

Đến Mà Ăn - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 21 Thường Niên

Đến mà ăn , ăn bánh của Ta

Hãy Nhảy Mừng - Mi Trầm [Mi Trầm]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN3

Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi

Lễ Thánh Tâm (B) - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

06/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm B

Các bạn hãy hân hoan

Linh Hồn Tôi - Kim Long [Kim Long]

23/10/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Linh hồn tôi dâng lời

Muôn Muôn Loài - Martino [Martino]

17/04/2019 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Vọng Phục Sinh

Muôn muôn loài Chúa đã tác sinh

Thánh Ca I-sai-a - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Vọng

ĐK 1 Này dân Xi-on nào hãy mừng rỡ reo hò (CNMV3C, Đức Mẹ thăm viếng) ĐK 2 Các bạn sẽ vui mừng sẽ vui mừng và hỷ hoan (Thánh Tâm Năm B, Bài đọc 5 canh thức PS)

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Vọng

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vịnh 1 - Mi Trầm [Mi Trầm]

02/01/2019 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 6 Thường Niên

Phúc cho người đặt niềm tin cậy vào Chúa

Thánh Vinh 1 - Phan Sinh [Phan Sinh]

02/01/2019 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C

Phúc thay người đặt niềm tin nơi Chua.

Thánh Vịnh 102 - Martino [Martino]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 102 Lễ Thánh Tâm - Mi Trầm [Mi Trầm]

30/05/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 8 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)

Thánh Vịnh 103 - Quang Uy [Quang Uy]

23/02/2014 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Vọng Phục Sinh

Lạy Chúa , xin ban Thần Khí

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 162 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 113 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh

24/10/2014 102 Nhập Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 91 Dâng Lễ

Trời Cao - Duy Tân

23/10/2014 91 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy

23/10/2014 86 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 83 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 80 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương