Thánh Vịnh - Đáp Ca


Chúa Đã Làm 2

28/08/2014

Chúa đã làm, đã làm

Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

31/05/2017

Chúa, Chúa là Đấng chăn dắt tôi

Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 23 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 3 PS - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/11/2015

Tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa

Đây Là Dòng Dõi - Minh Tâm [Minh Tâm]

28/10/2014

Đây là dòng dõi

Đến Mà Ăn - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

03/06/2016

Đến mà ăn , ăn bánh của Ta

Hãy Nhảy Mừng - Mi Trầm [Mi Trầm]

04/11/2015

Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi

Lễ Thánh Tâm (B) - Thái Nguyên [Thái Nguyên]

06/06/2015

Các bạn hãy hân hoan

Linh Hồn Tôi - Kim Long [Kim Long]

23/10/2014

Linh hồn tôi dâng lời

Muôn Muôn Loài - Martino [Martino]

17/04/2019

Muôn muôn loài Chúa đã tác sinh

Thánh Ca I-sai-a - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015

ĐK 1 Này dân Xi-on nào hãy mừng rỡ reo hò (CNMV3C, Đức Mẹ thăm viếng) ĐK 2 Các bạn sẽ vui mừng sẽ vui mừng và hỷ hoan (Thánh Tâm Năm B, Bài đọc 5 canh thức PS)

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vịnh 1 - Mi Trầm [Mi Trầm]

02/01/2019

Phúc cho người đặt niềm tin cậy vào Chúa

Thánh Vinh 1 - Phan Sinh [Phan Sinh]

02/01/2019

Phúc thay người đặt niềm tin nơi Chua.

Thánh Vịnh 102 - Martino [Martino]

01/02/2017

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 102 Lễ Thánh Tâm - Mi Trầm [Mi Trầm]

30/05/2017

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Thánh Vịnh 103 - Mồng 3 Têt [Thái Nguyên]

24/12/2021

Lạy Chúa Thiên Chúa con thờ
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 471 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên

10/08/2014 278 Nhập Lễ

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo

10/08/2014 235 Tung Hô Tin Mừng

Trong Đám Mây - Xuân Thảo

16/07/2017 229 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 44 - Mi Trầm

03/06/2016 219 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 206 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên LZys

03/06/2016 198 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 195 Thánh Vịnh - Đáp Ca

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương