Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

26/01/2020 3.066 Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

27/01/2020 2.312 Mồng 3 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

25/01/2020 1.920 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa

24/01/2020 1.200 Lễ Giao Thừa

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 58 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2019 20 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 14 CN 29 Thường Niên

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 11 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương