Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Chủ Nhật, 26 Tháng Giêng, 2020 10.115

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

26/01/2020 53 Mồng 2 Tết

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 47 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

27/01/2020 35 Mồng 3 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

25/01/2020 34 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 14 CN 29 Thường Niên

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 12 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Lễ Giao Thừa

24/01/2020 9 Lễ Giao Thừa

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2019 7 Tín Hữu Qua Đời

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương