Mùa Phụng Vụ » Mùa Giáng Sinh

Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Hai, 2016 1.750

Câu Ru Ngọt Ngào

Danh mục: Mùa Giáng Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Vọng, Lễ Đêm

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 76 Nhập Lễ

Từ Rất Xa Khơi - Đỗ Vi Hạ

18/04/2016 26 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 20 Nhập Lễ

Chung Nhịp Bước - Mi Trầm

10/04/2016 19 Nhập Lễ

Lời Hằng Sống

18/04/2016 17 CN10

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 17 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Con Sẽ Hân Hoan - Kim Long

18/04/2016 14 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 14 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương