Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 34 - Lễ Chúa Kit-tô Vua

Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, 2023 19.245

Chúa Ki-Tô Vua Vũ Trụ

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

19/05/2024 2.817 Chúa TT Hiện Xuống

Lễ Chúa Lên Trời

12/05/2024 932 Chúa Lên Trời

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

05/05/2024 566 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

28/04/2024 200 Mùa Phục Sinh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương