Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Dâng Niềm Cảm Mến - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

01/04/2014

Như dòng nến trôi trên bàn thờ.

Lạy Thánh Linh - Trần Mừng [Trần Mừng]

01/04/2014

Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ Chúa ân ban.

Lễ Hiện Xuống - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/04/2014

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến

Người Sai Tôi Đi - Nam Hải [Nam Hải]

01/04/2014

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi

Sai Đi Rao Giảng - Thiên Lan [Thiên Lan]

01/04/2014

Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi.

Thần Trí Tôi Vui Mừng - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2017

Thần trí tôi vui mừng, toàn thân tôi

Thánh Thần Chúa - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

01/04/2014

Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu

Thánh Thần Hãy Đến - Thành Tâm [Thành Tâm]

01/04/2014

Thánh Thần khấn xin ngự đến

Thánh Vịnh 103 (II) - Xuân Thảo|| Đáp ca Sau BĐ1 Vọng Lễ Phục Sinh [Xuân Thảo]

01/04/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.
Dùng cho nhiều lễ khác nữa. Xem PDF
Đáp ca sau Bài Đọc 1 Canh THức Vượt Qua: câu 1, 2, 5, 7.
Đáp ca ngày lễ. Ngày lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu Xướng 1, 5, 7, 8.
Đáp ca ngày chính lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu 6, 8, 9

Veni Creator Spiritus

03/05/2015

Veni Creator Spiritus
Hát cầu xin Chúa Thánh Thần sáng tạo ngự đến
1. Veni, creator Spiritus/mentes tuorum visita,/imple superna gratia,/quae tu creasti pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,/altissimi donum Dei,/fons vivus, ignis, caritas/et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,/digitus paternae dexterae/tu rite promissum Patris/sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,/infunde amorem cordibus,/infirma nostri corporis,/virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem/noscamus atque Filium,/te utriusque Spiritum/credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,/et Filio qui a mortuis/Surrexit, ac Paraclito,/in saeculorum saecula./Amen.

Xin Thần Linh Chúa - Duy Thông [Duy Thông]

01/04/2014

Xin Thần Linh Chúa ngự xuống trong muôn tâm hồn.
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương