CN 10 Thường Niên


Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

10/04/2016

Chúa là sức mạnh đời con

Chúa Nhật 10 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/04/2016

Chúa đã sai tôi đi

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/04/2016

Chúa nói chính giờ đây

Chúa Nhật 6 - 12 - 17 năm B - 10 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/12/2014

Vị ngôn sứ cao cả đã xuất hiện

Chung Nhịp Bước - Mi Trầm [Mi Trầm]

10/04/2016

Chung nhịp bước, bước lên

Con Muốn Làm Nhân Chứng

10/04/2016

Lạy Chúa con muốn làm

Lễ Dâng - Phạm Quang [Phạm Quang]

18/04/2016

Từng giọt mồ hôi tuôn đổ

Lễ Hy Sinh

10/04/2016

Nguyện xin dâng lên

Lời Hằng Sống

18/04/2016

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi

Thánh Vịnh 129** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa vẫn luôn, vẫn luôn một niềm từ ái.(ĐK1 Chung Mùa Chay)
TV 129, ĐK1 có thể dùng chung cho Mùa Chay.

Thánh Vịnh 29* - Đáp ca sau BĐ 4 Vọng PS|| Phan Sinh [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.
*có sửa đổi, xin hát theo bản pdf này.

Thánh Vịnh 49 - Phan Sinh [Phan Sinh]

20/04/2016

Ai sống đời, sống đời hoàn hảo

Xin Đến Với Con - Mi Trầm [Mi Trầm]

10/04/2016

Khi trái tim khô gầy xin

Xin Tiến Dâng - Nguyễn Vũ [Thiên Linh]

18/04/2016

Xin tiến dâng Gia-vê
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương