CN 18 Thường Niên


Bánh Bởi Trời - Kim Long [Kim Long]

31/05/2015

Đây là bánh bởi trời

Chúa Nhật 1 Mùa Chay và CN TN 18 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.

Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 28 - 32 năm B - 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Phúc thay ai có tâm hồn

Dâng Chúa - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Hiệp lòng dâng lễ vật đây ly rượu

Hoan Ca - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

31/05/2015

Này đoàn con xin được kết lời

Lắng Nghe Lời Chúa - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

16/06/2014

Xin cho con biết lắng nghe

Lễ Hết

16/06/2014

Lễ hết ta về

Ngài Vẫn Ở Bên Con - Trầm Hương [Trầm Hương]

21/08/2016

Bước trong cuộc đời những dấu chân

Nguyện Dâng Lên Chúa 3 - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

03/06/2016

Nguyện dâng lên Chúa

Thánh Vịnh 144 (I) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/05/2014

ĐK 1 - Lạy Thiên Chúa con thờ Ngài là vua của con. ĐK 2 - Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban. ĐK 3 - Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa. ĐK 4 - Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa.
CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

Thánh Vịnh 77(2) - Phan Sinh [Phan Sinh]

31/05/2015

Bánh bởi trời Chúa đã khấng ban

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Ngày hôm nay ước gìg anh em nghe tiếng Chúa...
TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Về Nhà Cha - Trọng Nhân [Trọng Nhân]

03/06/2016

Ta đi về nhà Cha

Xin Dâng Đời Con - Huy Hoàng [Huy Hoàng]

31/05/2015

Chúa không muốn nhận không muốn nhận

Xin Giải Thoát Con - Đỗ Vi Hạ [Đỗ Vi Hạ]

16/06/2014

Xin giải thoát con lạy Chúa
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương