CN 19 Thường Niên


Bánh Trường Sinh - Thy Khuê [Thy Khuê]

31/05/2015

Chúa là bánh trường sinh

Chúa Nhật 19 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi

Chúa Nhật 19 năm C - 32 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

17/07/2017

Anh em hãy canh thức và sẳn sàng luôn

Chúa Nhật 32 năm A - 19 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/10/2014

Anh em hãy canh thức

Chúng Con Cần Đến Chúa - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

03/06/2016

Tựa nép bên lòng Chúa

Con Đâu Dám - Từ Duyên [Từ Duyên]

01/12/2014

Này con đâu dám

Dâng Ngài - Thy Yên [Thy Yên]

16/06/2014

Dâng Ngài lòng mến vô biên

Đi Trên Sóng Nước - Mi Trầm [Mi Trầm]

16/06/2014

Chiều xuống thuyền trôi ra biển rộng.

Gặp Gỡ Đức Ki-tô - Tiến Lộc [Tiến Lộc]

16/06/2014

Gặp gỡ Đức Ki-tô

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên [Cao Nguyên]

10/08/2014

Hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Người
CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Hãy Hát Lên

31/05/2015

Hãy hát lên muôn người

Hoa Quả Thánh Thần - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Hoa quả của Thánh Thần là bác ái

Kinh An Bình - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Lạy Chúa từ bi nhân hậu
Lời kinh được cho là của thánh Phanxicô At-xi-di, Bản dịch của các Lm Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Tỉnh

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Chúa nói: Tôi là Bánh Trường sinh từ trời xuống.

Ta Là Bánh Ban Sự Sống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh [Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh]

06/05/2024

Ta là bánh ban sự sống, là tấm bánh được ban xuống bởi trời.

Thánh vinh 32 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

ĐK 1 - Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương ĐK 2 - Hạnh phúc thay nước nào mà được Chúa làm Chúa tể
CNMC 2A - CNTN 29B - ĐK 1 ( câu 4,7,8)
CNPS 5A - ĐK 1 (câu 1,3,7)
Ba Ngôi B - ĐK 2 ( Câu 4,5,7,8)
CNTN 19C - ĐK 2 ( câu 3,7,8)

Thánh Vịnh 33* (I) Xuân Thảo [Xuân Thảo]

09/08/2017

ĐK 1 - Hãy nghiệm xem Thiên Chúa ĐK 2 - Chúa đã giải thoát ĐK 3 - Kẻ nghèo này kêu lên đã kêu
ĐK 1 : CNMC 4C; CNTN 19B + Chung các CNTN ; Lễ Hôn Phối; Lễ Khấn Dòng; Lễ chung các Thánh Nam Nữ, CNTN 20B, CNTN 21B.
ĐK 2 : Lễ Thánh Phê-rô , Phao-Lô ; Lễ chung các Thánh Tử Đạo
ĐK 3 : CNTN 30C

Thánh Vịnh 84

28/05/2015

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi cho chúng con

Thánh Vịnh 84 - Mi Trầm [Mi Trầm]

16/06/2014

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi

Thánh Vịnh 84** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa
TV 84 nầy có thể dùng chung cho cả Mùa Vọng khi không hát được các TV phù hợp khác; ngoài ra còn dùng cho CNMV2B, CNTN19A, 15B
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương