CN 22 Thường Niên


Ân Tình Chúa - Kim Long [Kim Long]

03/06/2016

Ân tình Chúa bao la như khung trời vút cao xa

Chúa Nhật 15 năm B || CN 22-28 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/06/2014

Xin Chúa Cha soi trí mở lòng

Chúa Nhật 22 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Chúa Cha đã hoàn toàn tự ý

Chung Lời Cảm Tạ

03/06/2016

Lạy Chúa chúng con đây

Con Gặp Chúa - Phạm Quang [Phạm Quang]

01/06/2015

Hằng ngày con gặp được Chúa

Dâng Lên Chúa - Nguyên Kha [Nguyên Kha]

23/06/2014

Xin dâng lên Chúa nhân lành.

Hát Lên Bài Ca - Kim Long [Kim Long]

23/06/2014

Hát lên bài ca hỡi ngàn dân

Lời Ca Bay Cao - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

01/06/2015

Lời ca bay cao như hương trầm

Nhanh Lên Nào

01/06/2015

Nhanh lên nào ta đến chốn thánh Chúa Trời

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ - Thy Yên [Thy Yên]

23/06/2014

Chúng con xin tạ ơn

Thánh Vịnh 14 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Lạy Chúa ai được vào

Thánh Vịnh 62 - Phan Sinh [Phan Sinh]

23/06/2014

Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Chúa con thờ.

Thánh Vinh 67 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Vì lòng Chúa nhân hậu

Tình Ngài Sưởi Ấm - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/06/2014

Như mặt trời dọi sáng ban mai
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương