CN 3 Phục Sinh


Chính Ngài Là Bạn Đường - Trần Mừng [Trần Mừng]

23/02/2018

Chính Ngài là bạn đường

Chúa Nhật 3 - PS Năm A-B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Lạy Chúa Giê-su, xin giải thích

Chúa Nhật 3 A - B Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2018

Lạy Chúa Giêsu xin giải thích

Chúa Nhật 3 PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Chúa Phục Sinh - Kim Long [Kim Long]

25/02/2014

Chúa nay thực đã phục sinh

Dẫn Con Từng Bước [Nguyễn Duy]

25/02/2014

Xin Chúa dẫn con đi

Hiến Lễ Con Dâng - Vô Danh [Vô Danh]

30/03/2014

Đây đoàn con chung tình son, dâng rượu ngon bánh mì tinh trắng.

Ngài Đã Sống Lại - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/02/2014

Đức Ki-tô Ngài đã sống lại.

Thánh Vịnh 15 A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2014

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con.

Thánh Vịnh 29* - Đáp ca sau BĐ 4 Vọng PS|| Phan Sinh [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.
*có sửa đổi, xin hát theo bản pdf này.

Thánh Vinh 4 - Thiên Lan [Thiên Lan]

29/03/2015

Lạy Chúa chúng con nay chỉ cầu mong

Toàn Thể Địa Cầu - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Toàn thể địa cầu nào tung hô Thiên Chúa.

TV 117(I) (Lễ Ngày PS=Chung MPS: Hall/ĐK2; đáp ca sau Thanh Thi CTVQ: Halleluia) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

ĐK1: Halleluia...(CTVQ) ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra...(Lễ ngày)
Chung cho Mùa Phục Sinh

TV 65 (Chung MPS=CNPS 6A; CNTN 14C) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Toàn thể địa cầu hãy tung hô
TV 65 dùng Chung Mùa PS, có sửa chữa một số câu có dấu * xin lấy theo bản mới nầy

Xin Ở Lại Với Con - Hải Triều [Hải Triều]

25/02/2014

Xin ở lại với con Chúa ơi
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương