CN 34 - Lễ Chúa Kit-tô Vua


Chúa Là Vua - Hải Triều [Hải Triều]

16/10/2014

Giê-su Vua muôn Vua

Chúa Nhật 34 - Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/10/2014

Vạn Phúc Đấng ngự đến

Con Chiên Đã Bị Giết - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/10/2014

Co Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
CNL Kitô Vua

Đã Hai Ngàn Năm - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

22/11/2018

Đã hai ngàn năm Chúa Ki-tô

Hoan hô Vua Giê-su 2

16/10/2014

Nào ta đến để tung hô Chúa

Lạy Chúa Là Vua - Duy Thiên [Duy Thiên]

16/10/2014

Lạy Chúa, Chúa là Vua cai trị

Thánh Vịnh 92 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/06/2015

Chúa là Đức Thánh Quân
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương