CN 7 Thường Niên


Chúa Nguồn Tình Yêu - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

01/02/2017

Nơi đâu có hận thù

Chúa Nhật 7 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/02/2017

Ai giữ lời, giữ lời Chúa

Chúc Tụng Chúa - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

01/02/2017

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi

Dâng - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

28/11/2018

Dâng dâng lên thiên tòa rượu nho

Dâng Thánh Lễ

01/02/2017

Mừng biết bao mừng vui

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên [Cao Nguyên]

10/08/2014

Hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Người
CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Kinh Tạ Lễ

01/02/2017

Tạ ơn Chúa chúng con ra về

Lễ Vật Hòa Bình

01/02/2017

Con đến dâng lễ vật

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

TV 102 (DC CNTN 7A, 7C, 8B, Chung MTN: ĐK1, c1,2,4,8) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu...
TV 102 (DC CNTN 7A, 7C, 8B, Chung MTN: ĐK1, c1,2,4,8) có thể thay thế các TVĐC trong Mùa Thường Niên
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương