Lễ Đức Mẹ


Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

04/08/2016

Dâng lên Chúa bánh thơm

Hát Khen Mừng Mẹ - Hải Linh [Hải Linh]

28/08/2014

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa

Khúc Hát Một Loài Hoa - Ân Đức [Ân Đức]

28/08/2014

Con là một loài hoa

Kìa Bà Nào

03/06/2016

Kìa bà nào đang tiến lên

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa vào đền thánh (Lễ Nến)

05/01/2020

Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Đức Maria được rước lên trời

Lễ Mân Côi - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/08/2014

Kính chào Đức Maria

Lễ Truyên Tin - THTM [Xuân Thảo]

24/03/2022

Ngôi Lời đã làm Người dương thế

Nào Ta Hãy Vui Mừng - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

15/07/2018

Nào ta hãy vui mừng, hãy vui mừng chung

Regina Caeli

04/05/2015

Bình ca kính Đức Mẹ, do Solesmes diễn tấu

Salve Regina

02/05/2015

Salve Regina, Mater misericordiae
Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens: O pia: O dulcis
Virgo Maria.
Hail, holy Queen, Mother of Mercy!
Our life, our sweetness, and our hope!
To thee do we cry, poor banished children of Eve,
to thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley, of tears.
Turn, then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile show unto us the
blessed fruit of thy womb Jesus;
O clement, O loving, O sweet virgin Mary.

Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

22/08/2017

Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vịnh 23 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015

DK 1 - Chúa sẽ ngự vào, Chúa sẽ ngự vào ĐK 3 - Đức Vua vinh hiển là Chúa tể càn khôn
ĐK 1 - CN MV 4A ; ĐK 3 Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Gie-su vào đền thờ (Lễ Nến)

Thánh Vịnh 39 - Truyền Tin - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/03/2022

Này con xin đến Chúa ơi

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/08/2014

Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

15/07/2018

Hát lên mừng Chúa hát lên một bài ca mới.

Trong Trái Tim Chúa

02/10/2014

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời

TV 39 (lễ Truyền Tin 25-03) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

02/04/2015

Nầy con xin đến , Chúa ơi
Thánh Vịnh 39 Đáp ca lễ Truyền Tin 25-03 hằng năm

Xin Kính Chào* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/11/2016

Xin kính Chào, xin kính chào
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 208 Nhập Lễ

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 69 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo

28/10/2014 60 Tung Hô Tin Mừng

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 57 Dâng Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen - Chúa đã làm 2

28/08/2014 48 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 47 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo

28/04/2014 47 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương