Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2014 151

Lý Qua Đèo (Tam Ca ĐP)

Danh mục: Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Cây Khế

10/03/2014 95 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 90 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 73 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Đèn Cù (Phi Nhung)

10/03/2014 25 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Bông

10/03/2014 24 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 20 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 16 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 16 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương