Bài Hát


Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014

Cò Lả

10/03/2014

Cóc Quân [Hải Linh]

19/01/2014

Da Lat Trang Mo

18/01/2014

Đợi Chờ

10/03/2014

Đường Tình Yêu [Xuân Thảo]

10/03/2014

Trên trái đất, đường đi không kể xiết
Bài 1 trong CD Đường Tình Yêu
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Cây Khế

10/03/2014 101 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 97 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 80 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

TÌNH NƯỚC NON - Hải Linh

21/09/2023 57 Hải Linh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương