Bài Hát


Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014

Cò Lả

10/03/2014

Cóc Quân [Hải Linh]

19/01/2014

Da Lat Trang Mo

18/01/2014

Đợi Chờ

10/03/2014

Đường Tình Yêu [Xuân Thảo]

10/03/2014

Trên trái đất, đường đi không kể xiết
Bài 1 trong CD Đường Tình Yêu

Hò Giã Gạo

10/03/2014

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014

Lý Cái Mơn

10/03/2014

Lý Cây Bông

10/03/2014

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ru Con Nam Bộ (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 28 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 22 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 22 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 21 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Khế

10/03/2014 17 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cây Bông

10/03/2014 17 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Mừng Đức Cha Giu-se

04/09/2015 16 Khác

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương