Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 591
ATM Nhạc

💖TN1: 1. Tập Lấy Hơi 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 1. Giới Thiệu + Tập Lấy Hơi
✔ Luồng Hơi là Bộ phận tác động lên Thanh Đới (vocal cords/vocal folds) gồm 2 thớ thịt/nếp gấp bằng màng nhầy nằm bên trong thanh quản (larynx), làm thanh đới rung lên(mở ra +đóng lại) cắt luồng hơi thành những sóng âm với tần số khác nhau tùy theo cao độ muốn tạo ra.
✔ Lưu ý: Mỗi lần Lấy Hơi đều phải để ý (1) mở miệng hớp hơi cùng với việc (2) phình bùng và trương lồng ngực + (3) nén hơi và (4) phát âm.

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương