Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Chủ Nhật, 05 Tháng Chín, 2021 389
ATM Nhạc

💖TN1: 3. Ích Lợi Của Rung Môi / Rung Lưỡi 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 3. Ích Lợi Của Rung Môi / Rung Lưỡi
✔ 1. LUYỆN HƠI THỞ:
1a. Giúp lấy hơi càng ngày càng dài (nhiều hơi)
1b. Giúp điều chế làn hơi theo ý muốn của mình
✔ 2. GIÚP CHUYỂN GIỌNG NGỰC LÊN GIỌNG ĐẦU dễ dàng
✔ 3. GIÚP MỞ RỘNG ÂM VỰC của giọng hát

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương