Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 901
ATM Nhạc

💖TN1: 5. MKĐ3 Rung Lưỡi Q5 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 5. MKĐ3 Rung Lưỡi Quãng 5
✔ Rung Lưỡi: để lưỡi cong lên chân răng (như đọc chữ từ-rừ/t’rù nhanh và đẩy hơi ra đủ mạnh để làm rung lưỡi).
✔ Không đủ hơi thì tiếng rung sẽ khựng lại.
✔ Lúc đầu có thể chưa rung được ngay, nhưng kiên trì trong 6 tháng - 1 năm ngày nào cũng tập “từ-rừ/t’rù”, thì sẽ có kết quả.

✔ MKĐ3: RUNG LƯỠI ( 2 lần, cần lấy hơi sâu hơn bằng cách "phình bụng" rồi "trương lồng ngực" ngay mà không hóp bụng )

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương