Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 2.333
ATM Nhạc

💖TN1: 4. MKĐ2 Rung Môi Quãng 5 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 4. MKĐ2 Rung Môi Quãng 5
✔ Rung Môi và Rung Lưỡi là 2 kỹ thuật Luyện Thanh rất hữu ích có từ lâu đời, và hiện đang thịnh hành.
✔ Rung Môi: Làn hơi thổi ra làm rung cả 2 môi.
✔ Nên dùng hai ngón cái và ngón trỏ để nhẹ hai bên má giữa 2 hàm răng, bàn tay như che miệng (kẻo lỡ phun nước miếng vào người ở trước mặt).

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương