Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 2.597
ATM Nhạc

💖TN1: 2. MKĐ1 Hm Quãng 5 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 2. MKĐ1 Hm Quãng 5
✔ Hm=Ngậm miệng âm là mẫu thanh nhạc dễ nhất, dùng để khởi động (làm ấm) bộ máy phát âm của chúng ta: hai môi khép lại nhưng trong miệng vẫn nâng lên như đang đọc chữ A (lúc đầu, nên đọc theo dấu nhạc một lần cả bài, trước khi Hm).
✔ Lưu ý: Mỗi lần đều phải để ý mở miệng hớp hơi cùng với việc phình bùng và trương ngực

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương