Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 183

TN1: 11. MKĐ4_Rung Môi_Q8 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 11. MKĐ4_Rung Môi_Quãng 8 - 2 lần (3T-3t-4đ)
✔ Mẫu nầy hát hợp âm rải ĐÔ-MI-XON-ĐỐ, gồm các quãng rộng hơn: q.3Trưởng (Đô-Mi), q. 3 thứ (Mi-Xon), q.4 đúng (Xon-Đố), giúp học viên luyện hát những quãng xa một cách liền lạc.
✔ Hóp bụng ở quãng 4 đúng XON-ĐỐ để tăng thêm làn hơi giúp hát quãng nhạc đi lên lớn hơn mà không bị gắt tiếng.
✔ Đây là tài liệu nội bộ chỉ sử dụng cho học viên và giáo viên 🎵Viện Âm Nhạc Phan Sinh.
✔ Vui lòng đăng ký khóa học để được cung cấp tài khoản vào xem các bài học.

📢Nếu bạn đang là học viên và chưa có tài khoản 👉 vui lòng liên hệ cô Oanh 03.6666.8126 để được cung cấp tài khoản.
🔅Nếu bạn đang là học viên và đã có tài khoản 👉 vui lòng đăng nhập.

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương