Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, 2024 100
ATM Nhạc

💖TN1: 6. Mẫu Phát Âm A-Ơ-E-Ê-I; A-Ơ-O-Ô-U; Đa-La-Na-Ra-ta 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 6. MPA1_Nguyên Âm Quãng 5_Hài hòa âm sắc
✔ 1. Dựa trên khẩu hình của nguyên âm hàng giữa A-Ơ để hát “Tròn vành” các nguyên âm hàng trước E-Ê-I, bằng cách đưa lưỡi ra trước, vị trí âm thanh dội lên vòm cứng dưới khoang mũi, cho âm thanh ấm và vang hơn.
✔ 2. Dựa trên khẩu hình của nguyên âm hàng giữa A-Ơ để đưa các nguyên âm hàng sau O-Ô-U ra trước, dội lên vòm cứng và hàm răng trên, cho âm thanh sáng và mạnh hơn.

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương