Các Lễ Truyền Thống Dân tộc


Tuần này: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Lễ Giao Thừa

24/01/2020 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

25/01/2020 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

26/01/2020 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

27/01/2020 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 3 Tết

Lịch Công Giáo

Tuần này: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 9 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 3 CN 29 Thường Niên

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

27/01/2020 2 Mồng 3 Tết

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

26/01/2020 2 Mồng 2 Tết

Lễ Giao Thừa

24/01/2020 1 Lễ Giao Thừa

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

02/11/2019 1 Tín Hữu Qua Đời

Chúa Nhật 2 PS Năm A - B - C Mẫu 2

28/04/2019 1 CN 2 Phục Sinh

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 1 Tín Hữu Qua Đời

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương