Mùa Phụng Vụ » Mùa Vọng » CN 2 Mùa Vọng

Chủ Nhật, 08 Tháng Mười Hai, 2019 7.186

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A - B - C


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (Lễ Kính)

12/01/2020 4.435 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Hiển Linh Năm A - B - C

05/01/2020 1.248 Lễ Hiển Linh

Thứ 4 Lễ Tro

01/02/2016 57 Thứ 4 Lễ Tro

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương