Mùa Phụng Vụ » Mùa Chay » CN 4 Mùa Chay

Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, 2023 23.391

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A-B-C

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Giáng Sinh 25/12

25/12/2023 218 Lễ Ban Ngày

Lễ Vọng Giáng Sinh

24/12/2021 150 Mùa Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia Thất - Mẹ Thiên Chúa

31/12/2023 118 Lễ Thánh Gia

Lễ Hiển Linh Năm A - B - C

07/01/2024 63 Lễ Hiển Linh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương