Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật Lễ Lá A - B - C

24/03/2024 241 CN Lễ Lá

Thứ Năm Tuần Thánh A - B - C

01/04/2021 181 Thứ 5 TT

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

31/03/2024 140 CN Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần Thánh Năm A - B - C

07/04/2023 133 Thứ 6 TT

Lễ Thánh Giu-se 19/3

19/03/2022 76 Năm Phụng Vụ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương