CN 2 Mùa Chay


Chúa Biến Hình [Đinh Công Huỳnh]

12/02/2022

Trên đỉnh núi Ta-Bo

Chúa Biến Hình 2 - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Dồn chân bước ta tiến, ta tiến về núi cao

Chúa Nhật 2 - Mẫu 15 (ĐK2) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng

Chúa Nhật 2 - Mùa Chay Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói

Con Hân Hoan Đi Tìm - Mi Trầm [Mi Trầm]

03/02/2017

Con hân hoan đi tìm

Cùng Tiến Dâng - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

21/02/2014

Cùng tiến dâng lên bánh rượu này.

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

04/08/2016

Dâng lên Chúa bánh thơm

Giọt Lệ Sầu - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Lạy Chúa, bao năm lưu lạc

Hiến Lễ Yêu Thương

27/05/2015

Từng hạt giống con vun trồng

Thánh Vịnh 115

27/01/2015

Con sẽ tiến đi

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 26

01/02/2016

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh Vịnh 26 - Phan Sinh [Phan Sinh]

10/12/2016

DK 1 Tôi vững vàng tin tưởng sẽ đươc thấy DK 2 Chúa là nguồn ánh sáng
CN MC 2C (ĐK 2) câu 1,3,4,5 ; CNTN 3A ( ĐK 2) câu 1,2,5 ; Các TH qua đời (ĐK 1) câu 1,2,3,5

Thánh Vịnh 26 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/02/2016

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh vinh 32 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

ĐK 1 - Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương ĐK 2 - Hạnh phúc thay nước nào mà được Chúa làm Chúa tể
CNMC 2A - CNTN 29B - ĐK 1 ( câu 4,7,8)
CNPS 5A - ĐK 1 (câu 1,3,7)
Ba Ngôi B - ĐK 2 ( Câu 4,5,7,8)
CNTN 19C - ĐK 2 ( câu 3,7,8)

Thánh vinh 32 - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/02/2016

Xin đổ xuống chúng con

Thánh vịnh 32 - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Xin đổ xuống chúng con tình thương của Chúa.

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A) [Xuân Thảo]

01/05/2015

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương
Lễ tro, CNMC 1A, có thể dùng Chung cho các ngày khác trong Mùa Chay; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu.

Xin Chúa Nhớ Lại - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu.
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Nào Ta Hãy Vui Mừng - Xuân Thảo

10/12/2016 51 Nhập Lễ

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi

20/04/2016 14 Dâng Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 14 Nhập Lễ

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 12 CN15

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 12 CN14

Trên Đường Về Nhà Cha - Quang UY

20/04/2016 12 Nhập Lễ

Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy

20/04/2016 11 Dâng Lễ

Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy

20/04/2016 11 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương