CN 2 Mùa Chay


Chúa Biến Hình 2 - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Dồn chân bước ta tiến, ta tiến về núi cao

Chúa Nhật 2 - Mẫu 15 (ĐK2) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng

Chúa Nhật 2 - Mùa Chay Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói

Con Hân Hoan Đi Tìm - Mi Trầm [Mi Trầm]

03/02/2017

Con hân hoan đi tìm

Cùng Tiến Dâng - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

21/02/2014

Cùng tiến dâng lên bánh rượu này.

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

04/08/2016

Dâng lên Chúa bánh thơm

Giọt Lệ Sầu - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Lạy Chúa, bao năm lưu lạc

Hiến Lễ Yêu Thương

27/05/2015

Từng hạt giống con vun trồng

Thánh Vịnh 115

27/01/2015

Con sẽ tiến đi

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 26

01/02/2016

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh Vịnh 26 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/02/2016

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh Vịnh 26 - Phan Sinh [Phan Sinh]

10/12/2016

DK 1 Tôi vững vàng tin tưởng sẽ đươc thấy DK 2 Chúa là nguồn ánh sáng
CN MC 2C (ĐK 2) câu 1,3,4,5 ; CNTN 3A ( ĐK 2) câu 1,2,5 ; Các TH qua đời (ĐK 1) câu 1,2,3,5

Thánh vinh 32 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

ĐK 1 - Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương ĐK 2 - Hạnh phúc thay nước nào mà được Chúa làm Chúa tể
CNMC 2A - CNTN 29B - ĐK 1 ( câu 4,7,8)
CNPS 5A - ĐK 1 (câu 1,3,7)
Ba Ngôi B - ĐK 2 ( Câu 4,5,7,8)
CNTN 19C - ĐK 2 ( câu 3,7,8)

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương
Lễ tro, CNMC 1A, có thể dùng Chung cho các ngày khác trong Mùa Chay; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu.

Xin Chúa Nhớ Lại - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu.
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 196 Nhập Lễ

Veni Creator Spiritus

03/05/2015 72 Lễ Vọng CTT Hiện Xuống

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 44 Dâng Lễ

Từ Rất Xa Khơi - Đỗ Vi Hạ

18/04/2016 38 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng - Phạm Quang

18/04/2016 38 Dâng Lễ

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 37 Mùa Giáng Sinh

Thánh vinh 32 - Mi Trầm

01/02/2016 36 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 34 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương