Mùa Chay


Bao Giờ - Thy Yên [Thy Yên]

01/02/2016

Bao giờ đến bao giờ

Biết Bao Là Hạt Lúa* [Xuân Thảo]

21/02/2014

Biết bao là hạt lúa, mới làm nên tấm bánh này.
Đây là bài mới nhất, có 3 PK cho các lễ thông thường, cũng như lễ khấn, lễ tạ ơn

Bụi Tro - Ngọc Kôn [Ngọc Kôn]

27/01/2015

Xin hãy nhớ rằng thân ta

Câu Hát Ân Tình - Khuất Duy Linh [Khuất Duy Linh]

21/02/2014

Ngân vang trong thánh cung bao lời kinh luyến mến.

Chờ Đến Bao GIờ - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/02/2016

Ngài đứng đó đã từ lâu chờ con về chờ con trở về

Chúa Biến Hình 2 - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Dồn chân bước ta tiến, ta tiến về núi cao

Chúa Cấm Con Thất Vọng - Mi Trầm [Mi Trầm]

21/02/2014

Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu.

Chúa Đáp Lời Cầu - Cao Nguyên [Cao Nguyên]

21/02/2014

Khi tôi tớ Ta kêu cầu Ta liền đáp lời cầu xin

Chúa Nhật 1 Mùa Chay và CN TN 18 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.

Chúa Nhật 2 - Mẫu 15 (ĐK2) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng

Chúa Nhật 2 - Mùa Chay Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Từ đám mây sáng chói

Chúa nhật 3 - Mẫu 16 (ĐK 1) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian.

Chúa Nhật 3 C Mùa Chay - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/02/2018

Chúa phán rằng : hãy thay đổi đời sống

Chúa Nhật 3A Mùa Chay - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/01/2015

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa nói rằng: Tôi là ánh sáng của trần gian.

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/03/2016

Tôi sẽ chỗi dậy trở về với cha tôi

Chúa Nhật 5 - Mẫu 18 (ĐK 2) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

21/02/2014

Chúa nói rằng : Tôi là sự Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Mùa Chay C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/03/2016

Chúa nói rằng : các ngươi hãy thật lòng

Chúa Nhật Mùa Chay 5 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/01/2015

Chúa nói rằng ai muốn

Con Nay Trở Về - Hùng Lân [Hùng Lân]

27/01/2015

Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi
Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 117 (II) - Xuân Thảo

10/02/2016 89 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 25 Tung Hô Tin Mừng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 25 Nhập Lễ

Regina Caeli

04/05/2015 23 Mùa Phụng Vụ

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi

20/04/2016 14 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 13 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bao Giờ - Thy Yên

01/02/2016 13 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương