CN 24 Thường Niên


Chúa Nhật 23 năm A - 24 - 30 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Trong Đức Ki-tô Thiên Chúa

Chúa Nhật 24 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa nói , Thầy ban cho anh em

Chúa Nhật 24 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/06/2015

Tôi không lấy gì làm vinh dự

Chúa Nhật Phục Sinh 5C - 24A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/05/2019

Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới

Dâng Lên 1

04/08/2014

Trên đôi tay, dâng lên dâng len

Đâu Có Tình Yêu Thương - Vinh Hạnh [Vinh Hạnh]

04/08/2014

Đâu có tình yêu thương ở đấy

Đường Thập Giá - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/06/2015

Trên con đường Thập Giá

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016

Hãy vui mừng trong Gia-vê

Hết Lòng Tha Thứ [Thái Nguyên]

31/07/2023

Chúng con sống nhờ lòng thương xót Chúa

Ngài Yêu Con Con Yêu Ngài - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

01/06/2015

Tình Ngài yêu con miên man như

Tha Thứ - Mi Trầm [Mi Trầm]

04/08/2014

Một người kia mắc nợ ngàn vàng

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Thánh Vịnh 114 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/06/2015

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 50 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Tôi sẽ chỗi dậy

Thứ Năm Tuần Thánh, CN Phục Sinh, CN 24 A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Chúa nói : Thầy ban cho chúng con...

Tin Yêu Dâng Hiến - Thy Yên [Thy Yên]

05/06/2016

Con xin dâng hiến

Xin Chúa Ban Bình An - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin Chúa ban bình an

Xin Dâng Lên - Vũ LAm [Vũ Lam]

01/06/2015

Xin dâng lên chén rượu
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 144 Tung Hô Tin Mừng

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 62 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 49 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 41 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 36 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương