Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 27 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Trong Cuộc Đời - Nguyễn Duy

04/08/2016 631 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 50 - C - Thái Nguyên

21/08/2016 456 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Niềm Vui Thiên Quốc - Xuân Thảo

10/04/2016 257 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tình Thiên Chúa - Phan-xi-cô

05/06/2016 252 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Điều Gì Phải Lo - Nguyễn Duy

05/06/2016 227 Nhập Lễ

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo

05/06/2016 215 Tung Hô Tin Mừng

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 197 Năm C

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh

05/06/2016 189 Thánh Vịnh - Đáp Ca

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương