CN 6 Phục Sinh


Bánh Rượu Tinh Tuyền - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

31/03/2014

Đây bánh thơm tinh tuyền

Chúa Khải Hoàn - Hải Linh [Hải Linh]

14/05/2014

Ha-lê-lu-ia

Chúa Nhật 6 - Phục Sinh A - B - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

31/03/2014

Ai yêu Thầy, sẽ giữ lời Thầy
THTM

Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2015

Chúa nói ai yêu Thầy

Chúa Phục Sinh - Kim Long [Kim Long]

25/02/2014

Chúa nay thực đã phục sinh

Hò Reo Lên - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

30/03/2014

Cho reo lên cho thiên hạ nghe biết Tin Mừng

Thánh Vịnh 65** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

30/03/2014

Toàn thể địa cầu, nào tung hô Thiên Chúa.

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014

ĐK1: Lạy Chúa Trời, xin Ngài dủ thương...ĐK2: Lạy Chúa, ước gì chư dân cảm tạ Ngài
TV 66: ĐK1, Lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa; ĐK2, CNPS 6C, CNTN 20A

Thánh Vịnh 97 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2015

Chúa mạc khải ơn cứu độ

Tiến Tới - Martino [Martino]

30/03/2014

Trong an bình và trong hợp nhất

Tình Chúa Thương Con - Giang Ân [Giang Ân]

31/03/2014

Bao la tình Chúa yêu con

Tình Ngài Yêu - Vô Danh [Vô Danh]

31/03/2014

TV 117(I) (Lễ Ngày PS=Chung MPS: Hall/ĐK2; đáp ca sau Thanh Thi CTVQ: Halleluia) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

ĐK1: Halleluia...(CTVQ) ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra...(Lễ ngày)
Chung cho Mùa Phục Sinh

TV 65 (Chung MPS=CNPS 6A; CNTN 14C) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Toàn thể địa cầu hãy tung hô
TV 65 dùng Chung Mùa PS, có sửa chữa một số câu có dấu * xin lấy theo bản mới nầy
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương