Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô


Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014

Bánh bởi trời Chúa đã ban cho

Biết Bao Là Hạt Lúa* [Xuân Thảo]

21/02/2014

Biết bao là hạt lúa, mới làm nên tấm bánh này.
Đây là bài mới nhất, có 3 PK cho các lễ thông thường, cũng như lễ khấn, lễ tạ ơn

Chúa Nuôi Dân Người - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo.

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần [Hồng Trần]

28/04/2014

Này đây rượu nho bánh thơm

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Chúa nói: Tôi là Bánh Trường sinh từ trời xuống.

Người Ơi Mau Tới - Mi Trầm [Mi Trầm]

28/04/2014

Người ơi mau tới tôn thờ Mình Máu Thánh.

Thánh Vịnh 109 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2016

Muôn đời muôn thuở, con sẽ là Thượng Tế

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 147 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

28/04/2014

Giê-ru-sa-lem hỡi nào cùng tôn vinh Thiên Chúa.

Xin Ở Với Con - Viết Chung [Viết Chung]

28/04/2014

Chúa đến thăm con, xin ở luôn với con.
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 201 Nhập Lễ

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 57 Dâng Lễ

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 54 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ - Xuân Thảo

28/10/2014 52 Tung Hô Tin Mừng

Mình Máu Chúa - 19 TN năm B - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Nuôi Dân Người - Xuân Thảo

28/04/2014 46 Nhập Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen - Chúa đã làm 2

28/08/2014 43 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 43 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương