Bài Hát


Lý Năm Canh

10/03/2014

Lý Nằm Mơ

10/03/2014

Lý Ngựa Ô

10/03/2014

Lý Quạ Kêu

10/03/2014

Lý Quy Phụng

10/03/2014

Lý Trống Bang

10/03/2014

Mùa Đông Saigon [Xuân Thảo]

30/05/2016

Khoác chiếc áo màu ra phố

Mừng Đức Cha Giu-se

04/09/2015

Hân hoan lời mừng
Bài hát mừng dùng ngoài Phụng vụ, sau kết lễ.

Nhiễu Điều (Nghĩa Ca) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/09/2023

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Cây Khế

10/03/2014 95 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 90 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 73 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

TÌNH NƯỚC NON - Hải Linh

21/09/2023 44 Hải Linh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương