Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Mi Trầm

03/06/2016 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúng Con Cần Đến Chúa - Phan-xi-cô

03/06/2016 83 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Kìa Bà Nào

03/06/2016 79 Năm Phụng Vụ

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 75 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên LZys

03/06/2016 56 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 32 C - Mi Trầm

03/06/2016 53 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ

03/06/2016 50 Nhập Lễ

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 44 Năm C

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương