Vọng Phục Sinh


Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/02/2014

Chúa đã sống lại thật rồi.

Chúa Hiển Trị - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

23/02/2014

Chúa hiển trị, khắp dân hãy reo mừng.

Chúa Phục Sinh - Kim Long [Kim Long]

25/02/2014

Chúa nay thực đã phục sinh
Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo) 3-2024

Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo) 3-2024 [Xuân Thảo]

12/03/2015

Mừng Vui Lên!
Exultet, Mừng Vui Lên! Công bố Tin Mừng Phục Sinh trong Lễ o tối thứ bảy trước Chúa Nhật Phục Sinh

Giêsu Vinh Quang (Handentenfel, Lời Việt: Xuân Thảo)

09/03/2019

Giê-su vinh quang, giê-su chiến thắng
✔Nhạc : Handentenfel
✔Phối khí: Nam Hải
✔Lời Việt: Xuân Thảo
Halleluia Handel CĐ QUÊ HƯƠNG 2012 Đakao

Halleluia Handel CĐ QUÊ HƯƠNG 2012 Đakao

15/03/2015

Halleluia! Halleluia!
Hát lúc Hiệp lễ Vọng Phục Sinh năm 2012. Ghi lại để làm kỷ niệm cho ca viên và thân hữu

Khải Hoàn Ca (Ode To Joy) - Symphony No. 9 - Ludwig Van Beethoven.

17/04/2019

Đây Vua chiến thắng vinh quang

Làm Phép Nước - Vô Danh [Vô Danh]

23/02/2014

Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra.

Thánh Vịnh 103 (II) - Xuân Thảo|| Đáp ca Sau BĐ1 Vọng Lễ Phục Sinh [Xuân Thảo]

01/04/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.
Dùng cho nhiều lễ khác nữa. Xem PDF
Đáp ca sau Bài Đọc 1 Canh THức Vượt Qua: câu 1, 2, 5, 7.
Đáp ca ngày lễ. Ngày lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu Xướng 1, 5, 7, 8.
Đáp ca ngày chính lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu 6, 8, 9

Thánh Vịnh 117 - Xuân Thảo || ĐC Vọng PS, CNPS || Diễn tấu: Sr Thu Thảo || Karaoke: Khắc Lâm [Xuân Thảo]

23/03/2016

Halleluia....hoặc: Đây là ngày Chúa đã làm ra
Đáp ca Canh thức VQ, CNPS, do Sr Thu Thảo MTG Thủ Thiêm diễn tấu
Có bản nhạc Pdf để tải xuống.

Thánh Vịnh 15 - Đáp ca sau BĐ2 Vọng PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/04/2017

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con

Thánh Vịnh 18A** - Phan Sinh [Phan Sinh]

28/01/2015

Lạy Chúa, Chúa mới có những lời Lạy Chúa, những Lời Ngài phán dạy Huấn lệnh Chúa, hoàn toàn ngay thẳng
CTVQ sau bài đọc 6, CNC 3B (ĐK 1) câu 1,2,3,4 ; CNTN 3C (ĐK 2) câu 1,2,3,7 ; CNTN 26B (ĐK 3) câu 1,3,5,6

Thánh Vịnh 29* - Đáp ca sau BĐ 4 Vọng PS|| Phan Sinh [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.
*có sửa đổi, xin hát theo bản pdf này.

Tôi Đã Thấy Nước

20/03/2017

Tôi đã thấy nước

TV 117(I) (Lễ Ngày PS=Chung MPS: Hall/ĐK2; đáp ca sau Thanh Thi CTVQ: Halleluia) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

ĐK1: Halleluia...(CTVQ) ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra...(Lễ ngày)
Chung cho Mùa Phục Sinh
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương