Mùa Phụng Vụ » Mùa Giáng Sinh

Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, 2016 327

Chúng Tôi Đã Thấy* - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Giáng Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Hiển Linh
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Có thể hát ca Hiệp lễ/ ca Tiến lễ CN Hiển Linh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 97** - Xuân Thảo

23/10/2016 80 Mùa Giáng Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa - Xuân Thảo

10/12/2016 42 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Dâng Hài Nhi - Hương Vĩnh

10/12/2016 40 Mùa Giáng Sinh

Hang Belem - Hải Linh

17/12/2018 39 Mùa Giáng Sinh

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 29 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 95 - Thành Tâm

23/10/2016 20 Mùa Giáng Sinh

Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy

20/04/2016 17 Dâng Lễ

Tiếng Hát Thiên Thần

01/12/2019 16 Mùa Giáng Sinh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương