Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06


Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim [Dao Kim]

29/04/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Lời con như trầm hương

Chúa Nhật 21 năm A - Lẽ Thánh Phê-rô và Phao-lô - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 21 Thường Niên, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Anh là Phê-rô nghĩa là tảng đá

Con Tin Thưa Thầy - Thành Tâm [Thành Tâm]

29/04/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Con tin thưa Thầy, là Đức Ki-tô

Hai Người Tiên Phong - Hùng Lân [Hùng Lân]

29/04/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Hai người tiên phong hai sao sáng

Thánh vịnh 18 - Martino [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Tiếng noi tiếng hát

Thánh Vịnh 33 - Mi Trầm [Mi Trầm]

29/04/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh

Thánh Vịnh 33* (I) Xuân Thảo [Xuân Thảo]

09/08/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 4 Mùa Chay, CN 19 Thường Niên, CN 20 Thường Niên, CN 21 Thường Niên, CN 30 Thường Niên, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

ĐK 1 : CNMC 4C; CNTN 19B + Chung các CNTN ; Lễ Hôn Phối; Lễ Khấn Dòng; Lễ chung các Thánh Nam Nữ, CNTN 20B, CNTN 21B.
ĐK 2 : Lễ Thánh Phê-rô , Phao-Lô ; Lễ chung các Thánh Tử Đạo
ĐK 3 : CNTN 30C

ĐK 1 - Hãy nghiệm xem Thiên Chúa ĐK 2 - Chúa đã giải thoát ĐK 3 - Kẻ nghèo này kêu lên đã kêu

TV 33 (TVĐC CNTN 19B=Chung MTN: ĐK1, câu 1,2,3,4; Hôn phối, Chung Thánh Nam Nữ, Th Phêrô & Phaolô, Chung các Th Tử đạo) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Hôn Phối, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN19, Thánh Phê-rô Phao-lô

TV 33 (ĐK1, câu 1,2,3,4 dùng làm TVĐC Chung MTN; CNTN 19B ; Hôn phối, Chung Thánh Nam Nữ, Th Phêrô & Phaolô, Chung các Th Tử đạo)

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy...

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 180 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 8 - Kim Long

25/03/2016 125 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 118 Dâng Lễ

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 81 Dâng Lễ

Tình Cha - Trần Mừng

28/08/2014 48 Dâng Lễ

Bài Ca Trên Núi - Nguyễn Duy

28/10/2014 36 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 23 - Minh Tâm

28/10/2014 29 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương