Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06


Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim [Dao Kim]

29/04/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Lời con như trầm hương

Chúa Nhật 21 năm A - Lẽ Thánh Phê-rô và Phao-lô - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 21 Thường Niên, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Anh là Phê-rô nghĩa là tảng đá

Con Tin Thưa Thầy - Thành Tâm [Thành Tâm]

29/04/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Con tin thưa Thầy, là Đức Ki-tô

Hai Người Tiên Phong - Hùng Lân [Hùng Lân]

29/04/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Hai người tiên phong hai sao sáng

Thánh vịnh 18 - Martino [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Tiếng noi tiếng hát

Thánh Vịnh 33 - Mi Trầm [Mi Trầm]

29/04/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh

Thánh Vịnh 33* (I) Xuân Thảo [Xuân Thảo]

09/08/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 4 Mùa Chay, CN 19 Thường Niên, CN 20 Thường Niên, CN 21 Thường Niên, CN 30 Thường Niên, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06

ĐK 1 : CNMC 4C; CNTN 19B + Chung các CNTN ; Lễ Hôn Phối; Lễ Khấn Dòng; Lễ chung các Thánh Nam Nữ, CNTN 20B, CNTN 21B.
ĐK 2 : Lễ Thánh Phê-rô , Phao-Lô ; Lễ chung các Thánh Tử Đạo
ĐK 3 : CNTN 30C

ĐK 1 - Hãy nghiệm xem Thiên Chúa ĐK 2 - Chúa đã giải thoát ĐK 3 - Kẻ nghèo này kêu lên đã kêu

TV 33 (TVĐC CNTN 19B=Chung MTN: ĐK1, câu 1,2,3,4; Hôn phối, Chung Thánh Nam Nữ, Th Phêrô & Phaolô, Chung các Th Tử đạo) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Hôn Phối, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN19, Thánh Phê-rô Phao-lô

TV 33 (ĐK1, câu 1,2,3,4 dùng làm TVĐC Chung MTN; CNTN 19B ; Hôn phối, Chung Thánh Nam Nữ, Th Phêrô & Phaolô, Chung các Th Tử đạo)

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy...

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 383 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Cảm Mến Ân Tình - Phùng Minh Mẫn

20/08/2019 257 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo

10/08/2014 156 Tung Hô Tin Mừng

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 82 Dâng Lễ

Con Tin Thưa Thầy - Thành Tâm

29/04/2014 52 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 39 Dâng Lễ

Hồng Ân Thiên Chúa - Hải Linh

06/05/2018 24 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bài Ca Trên Núi - Nguyễn Duy

28/10/2014 18 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương