Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

22/05/2022 2.577 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

15/05/2022 2.218 Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Lên Trời

29/05/2022 2.046 Chúa Lên Trời

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

05/06/2022 1.624 Chúa TT Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

12/06/2022 640 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 526 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 280 Lễ Thánh Tâm Chúa

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương