Mùa Phụng Vụ » Mùa Vọng » CN 1 Mùa Vọng

Chủ Nhật, 01 Tháng Mười Hai, 2019 10.789

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - B - C

TV 84 có thể dùng chung cho suốt Mùa Vọng khi chưa/không hát được những TV phù hợp khác


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đêm Giáng Sinh

24/12/2018 713 Mùa Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh 25/12

25/12/2018 646 Lễ Ban Ngày

Lễ Thánh Gia Thất

30/12/2018 336 Lễ Thánh Gia

Lễ Hiển Linh Năm A - B - C

06/01/2019 145 Lễ Hiển Linh

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương